Metode

Generalno o analizama

Nelinearne seizmičke metode za analizu performansi konstrukcija: pregled naučnih saznanja u poslednjih 20 godinaDETALJNIJE

Pregled savremenih seizmičkih analiza i načina uvođenja prigušenja u njimaDETALJNIJE

NSPA – nelinearna statička pushover analiza

Iterativna metoda koeficijenata pomeranjaDETALJNIJE

Analiza seizmičkih performansi nadvožnjaka preko autoputa E-75 Novi Sad – Beograd u sastavu petlje KoviljDETALJNIJE

Analiza performansi oštećenih objekata primenom scenarija povezanih nelinearnih analiza i koeficijenta oštećenjaDETALJNIJE

Analiza ciljnog pomeranja 3D modela objekta i tla za uslove seizmičkog dejstvaDETALJNIJE

NDA i IDA – nelinearna dinamička analiza i inkrementalna dinamička analiza

Uticaj parametara veštačkih akcelerograma na seizmički odziv konstrukcijaDETALJNIJE

Evaluacija seizmičkih performansi interakcije šip-tlo inkrementalnom nelinearnom dinamičkom analizomDETALJNIJE

Pushover površ

Tipologija NSPA pushover kriva i površi za 3D seizmički odgovor konstrukcija prema performansamaDETALJNIJE

Mehanizmi loma

Metoda kontrolisanog mehanizma loma zgrada zasnovana na nelinearnoj statičkoj pushover analiziDETALJNIJE

Analiza mehanizama loma zgrada razmatranjem statičke neodređenosti i kinematičke stabilnostiDETALJNIJE

Prigušenje

O aspektima modeliranja prigušenja u analizi konstrukcija primenom dijagrama tokovaDETALJNIJE

Modeliranje efekata prigušenja u interakciji konstrukcija-tlo kod pushover analizeDETALJNIJE

Vibracije

Numerički model interakcije fluid-konstrukcija za analizu vibracija vodotornjaDETALJNIJE

Optimizacija

Ojačanje konstrukcija armiranobetonskih mostova za uslove dejstva zemljotresaDETALJNIJE

Sanacija

Donošenje odluke o intervencijama na konstrukciji armiranobetonskih mostova oštećenih zemljotresomDETALJNIJE

error: Sadržaj je zaštićen !!!