Metode

NSPA – nelinearna statička pushover analiza

Metoda kontrolisanog mehanizma loma zgrada zasnovana na nelinearnoj statičkoj pushover analiziDETALJNIJE

Iterativna metoda koeficijenata pomeranjaDETALJNIJE

Analiza seizmičkih performansi nadvožnjaka preko autoputa E-75 Novi Sad – Beograd u sastavu petlje KoviljDETALJNIJE

NDA i IDA – nelinearna dinamička analiza i inkrementalna dinamička analiza

Uticaj parametara veštačkih akcelerograma na seizmički odziv konstrukcijaDETALJNIJE

Pushover površ

Tipologija NSPA pushover kriva i površi za 3D seizmički odgovor konstrukcija prema performansamaDETALJNIJE

error: Sadržaj je zaštićen !!!