Analiza seizmičkih performansi nadvožnjaka preko autoputa E-75 Novi Sad – Beograd u sastavu petlje Kovilj

Link za više informacija: Cosic M., Folic B., Folic R., Simon S.: Performance-Based Seismic Analysis of Highway…

Nonlin Quake TD

Program Nonlin Quake TD je deo složene softverske platforme Nonlin Quake za nelinearnu seizmičku analizu okvirnih…

Iterativna metoda koeficijenata pomeranja

Link za više informacija: Cosic M., Brcic S.: Iterative Displacement Coefficient Method: Mathematical Formulation and Numerical…

error: Sadržaj je zaštićen !!!