Analiza seizmičkih performansi nadvožnjaka preko autoputa E-75 Novi Sad – Beograd u sastavu petlje Kovilj

Link za više informacija: Cosic M., Folic B., Folic R., Simon S.: Performance-Based Seismic Analysis of Highway…

Tipologija NSPA pushover kriva i površi za 3D seizmički odgovor konstrukcija prema performansama

Link za više informacija: Cosic M., Brcic S.: Typology of NSPA Pushover Curves and Surfaces for…

error: Sadržaj je zaštićen !!!