Analiza ciljnog pomeranja 3D modela objekta i tla za uslove seizmičkog dejstva

Link za više informacija: Ćosić M.: Analiza ciljnog pomeranja 3D modela objekta i tla za uslove…

Evaluacija seizmičkih performansi interakcije šip-tlo inkrementalnom nelinearnom dinamičkom analizom

Link za više informacija: Cosic M., Folic R., Folic B.: Fragility and Reliability Analyses of Soil –…

O aspektima modeliranja prigušenja u analizi konstrukcija primenom dijagrama tokova

Link za više informacija: Folic R., Cosic M., Folic B.: Damping Models for Flow Chart Based…

Analiza seizmičkih performansi nadvožnjaka preko autoputa E-75 Novi Sad – Beograd u sastavu petlje Kovilj

Link za više informacija: Cosic M., Folic B., Folic R., Simon S.: Performance-Based Seismic Analysis of Highway…

Tipologija NSPA pushover kriva i površi za 3D seizmički odgovor konstrukcija prema performansama

Link za više informacija: Cosic M., Brcic S.: Typology of NSPA Pushover Curves and Surfaces for…

Metoda kontrolisanog mehanizma loma zgrada zasnovana na nelinearnoj statičkoj pushover analizi

Link za više informacija: Cosic M., Brcic S.: The Development of Controlled Damage Mechanisms-Based Design Method…

Nonlin Quake TD

Link za više informacija: Cosic M., Brcic S.: Iterative Displacement Coefficient Method: Mathematical Formulation and Numerical…

error: Sadržaj je zaštićen !!!