Analiza ciljnog pomeranja 3D modela objekta i tla za uslove seizmičkog dejstva

Link za više informacija: Ćosić M.: Analiza ciljnog pomeranja 3D modela objekta i tla za uslove…

Analiza mehanizama loma zgrada razmatranjem statičke neodređenosti i kinematičke stabilnosti

Link za više informacija: Ćosić M., Brčić S.: Analiza mehanizama loma zgrada razmatranjem statičke neodređenosti i…

Analiza seizmičkih performansi nadvožnjaka preko autoputa E-75 Novi Sad – Beograd u sastavu petlje Kovilj

Link za više informacija: Cosic M., Folic B., Folic R., Simon S.: Performance-Based Seismic Analysis of Highway…

Metoda kontrolisanog mehanizma loma zgrada zasnovana na nelinearnoj statičkoj pushover analizi

Link za više informacija: Cosic M., Brcic S.: The Development of Controlled Damage Mechanisms-Based Design Method…

error: Sadržaj je zaštićen !!!