Nonlin Quake – softver za nelinearnu seizmičku statičku i dinamičku analizu konstrukcija

Link za više informacija: Cosic M., Brcic S., Folic R., Susic N.: Nonlin Quake: Expert System…

Tipologija NSPA pushover kriva i površi za 3D seizmički odgovor konstrukcija prema performansama

Link za više informacija: Cosic M., Brcic S.: Typology of NSPA Pushover Curves and Surfaces for…

error: Sadržaj je zaštićen !!!