Nonlin Quake – softver za nelinearnu seizmičku statičku i dinamičku analizu konstrukcija

Link za više informacija: Cosic M., Brcic S., Folic R., Susic N.: Nonlin Quake: Expert System…

Analiza mehanizama loma zgrada razmatranjem statičke neodređenosti i kinematičke stabilnosti

Link za više informacija: Ćosić M., Brčić S.: Analiza mehanizama loma zgrada razmatranjem statičke neodređenosti i…

Iterativna metoda koeficijenata pomeranja

Link za više informacija: Cosic M., Brcic S.: Iterative Displacement Coefficient Method: Mathematical Formulation and Numerical…

error: Sadržaj je zaštićen !!!