Iterativna metoda koeficijenata pomeranja

Link za više informacija:

Cosic M., Brcic S.: Iterative Displacement Coefficient Method: Mathematical Formulation and Numerical Tests, Journal of the Croatian Association of Civil Engineers, Vol. 65, No. 3, 2013. pp. 199-211.

DCM metoda se sprovodi multiplikacijom određenih koeficijenata, dok se IDCM metodom nivo ciljnog pomeranja određuje primenom dvostruke iterativne procedure. Prva iterativna procedura se sprovodi simultano po silama i po pomeranju inkrementalnim priraštajem od nultih početnih do maksimalnih vrednosti. Druga iterativna procedura se sprovodi korekcijom dobijenog rešenja za nivo ciljnog pomeranja po pushover krivi. Kod dvostrukog iterativnog algoritma se prvo sprovodi prva iterativna procedura po svim iteracijama, a zatim iteriraju vrednosti prema drugoj iterativnoj proceduri za jednu iteraciju. Kontinuitet algoritma se uspostavlja sukcesivnim sprovođenjem prethodno opisanog toka procedura. Domen mogućih vrednosti nelinearne krutosti bilinearne krive definisan je granicama na slici 1 i preko maksimalne vrednosti ukupne relativne smičuće sile u osnovi objekta.

Slika 1. Domen mogućih vrednosti Kn,BC za (V/W)max+Δ(V/W)max

Generalno razmatrajući, proces određivanja ciljnog pomeranja MDOF sistema se zasniva na bilinearizaciji SDOF sistemom, uz dodatna poboljšanja nelinearnog ponašanja SDOF kao MDOF sistema (slika 2). Preporuke FEMA 356 su da se izvrši balansiranje površine ispod NSPA pushover krive i bilinearne krive. Rešenje koje je primenjeno u ovoj metodi se zasniva na principu jednakosti energije elastoplastičnih deformacija realizovanih NSPA analizom, a prezentovane preko odnosa kapacitet nosivosti-deformacija ENSPA i energije realizovanih elastoplastičnih deformacija iz bilinearizacije EB. Energija elastoplastičnih deformacija realizovana primenom NSPA analize ENSPA određuje se preko površine čija je kontura poligonalna linija (pushover kriva), vertikala na mestu ciljnog pomeranja Dt i abscisa.

Slika 2. Bilinearizacija NSPA pushover krive

U prvoj fazi IDCM metode sprovodi se iterativna procedura za Dy,BC i Vy,BC (slika 3).

Slika 3. Određivanje Dy,BC i Vy,BC primenom prve iterativne procedure

U drugoj fazi se sprovodi iterativna procedura za Dt i Vt na osnovu prethodno određenih Dy,BC i Vy,BC (slika 4).

Slika 4. Određivanje Dt i Vt primenom druge iterativne procedure

Iterativna metoda koeficijenata pomeranja je implementirana u originalno softversko rešenje Nonlin Quake TD (TD – target displacement). Program Nonlin Quake TD je deo složene softverske platforme Nonlin Quake za nelinearnu seizmičku analizu okvirnih zgrada prema performansama. Na slici 5 je prikazan interfes sa proračunatim parametrima IDCM metode.

Slika 5. Pregled svih proračunatih parametara kod određivanja nivoa ciljnog pomeranja prema IDCM metodi

Link za više informacija:

Cosic M., Brcic S.: Iterative Displacement Coefficient Method: Mathematical Formulation and Numerical Tests, Journal of the Croatian Association of Civil Engineers, Vol. 65, No. 3, 2013. pp. 199-211.

error: Sadržaj je zaštićen !!!